Rakoll

Rakoll lepkovi su čuveni brend Nemačke firme H.B.FULLER i široko su rasprostranjeni i korišćeni u Evropi. Izdvojili smo lepkove za drvo skupina D2, D3 i D4 za širinsko i dužinsko lepljenje. Takođe, tu su lepkovi za tiplovsko lepljenje, furniranje u toplim, hladnim i visoko-frekventnim presama, za kantovanje kao i drugi lepkovi za specifične namene.

Firma Furnex je glavni uvoznik i distributer Rakoll lepkova za Srbiju.

EWB 0301 - Lepak skupine D3 za širinsko i dužinsko slepljivanje kao i za funiranje na hladno i toplo. Ambalaža: 0,25kg; 0,5kg; 1kg; 3kg; 5kg; 30kg; 1000kg

Pogledajte tehničke karakteristike

LP3401 D3 -  Lepak skupine D3 za montažno slepljivanje, tvrdo drvo, tiplovske i čepovne veze. To je jeftiniji D3 lepak ,sa manjim učešćem čvrste mase.Ostaje trajno elastičan. Ambalaža: 0,25kg; 0,5kg; 1kg; 3kg; 5kg; 30kg;
 
Pogledajte tehničke karakteristike

GXL 4 PLUS - Jednokomponentni lepak skupine D4. Povećana vodootpornost i otpornost na toplotu. Ambalaža: 0,25kg; 0,5kg; 1kg; 3kg; 5kg; 30kg; 1130kg
 
Pogledajte tehničke karakteristike

EXPRESS 25 PLUS - Lepak skupine D2 za montažno slepljivanje, tvrdo drvo, tiplovske i čepovne veze. Ostaje trajno elastičan. Ambalaža: 0,25kg; 0,5kg; 1kg; 3kg; 5kg; 30kg;

Pogledajte tehničke karakteristike

FURNIERLEIM 3 - Lepak skupine D3 za vruće i hladno furniranje bez prisustva formaldehida.Ambalaža:30kg

HP/2A - PVA-s lepak skupine D3 za vruće i hladno furniranje bez prisustva formaldehida na mašinama za postforming. HP/2A je za Homag masine za postforming. Ambalaža: 30kg
 
Pogledajte tehničke karakteristike

SUPERESS LV + UČVRŠIVAČ MP CROSSLINKER - Dvokomponentni lepak za furniranje folijama u membranskim presama. PUR disperzija na bazi veštačkih smola. Meša se sa CROSSLINKEROM u težinskoj razmeri 100 : 5. Ambalaža: 25kg

ISARIT E - 1 - Urea-formaldehidni lepak u prahu za furniranje u vrućim presama. Dugo vreme upotrebe zamešanog lepka ( 6 - 8 sati na sobnoj temperaturi ). Veoma nizak procenat formaldehida. Ambalaža: 25kg
 
Pogledajte tehničke karakteristike

K4/581 LV  - Termotopivi lepak u granulama za kantovanje. Ambalaža: 25kg
 
Pogledajte tehničke karakteristike

Poliuretanski lepak ICEMA R 145/44 - za lepljenje različitih vrsta materijala. Pri nanošenju blago nabrekne i zatvori neravne površine. Sa povećanjem vlage smanjujemo vreme stvrdnjavanja.
Ambalaža: 0,33 kg
 
Pogledajte tehničke karakteristike

KAURIT 106 i KAURIT 176 - lepak u prahu za spajanje furnira. Proziran film lepka na spoju.
 
Pogledajte tehničke karakteristike Kaurt 106
Pogledajte tehničke karakteristike Kaurt 176

ICEMA R145/12 - Poliuretanski lepak za lepljenje drveta i drugih materijala. Ekspandira nekoliko milimetara i popunjava
šupljine i zazore. Vodootporan je i ubrzava se kvašenjem jedne strane.
 
Pogledajte tehničke karakteristike

ULTRA FLEX 56 - Poliuretanski kontaktni lepak.
 
Pogledajte tehničke karakteristike

FURNEX TRADING
Adresa: Dubrovačka br.4
11000 Beograd, Srbija
Tel/Fax:
011 / 2639 - 014
011 / 2639 - 716

Back to Top